• Facebook

Merhaba,

Dünyada ilk olarak bugünkü anlamda 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’de oluşturulan kooperatifler, ülkemizde 1863 yılında Mithat Paşa tarafından “Memleket Sandıkları”nın kurulmasıyla başlamıştır.

Birçok konuda öncü hareketlerin başladığı İzmirimiz kooperatifleşme alanında da öncü tavrını sergilemiştir.1900 yıllarında Vali Kamil Paşa, köylüleri, soyguncu tüccar ve gezici esnaf elinden kurtaracak, kendi kuvvetleri ve kaynakları ile kendi ekonomik durumlarını korumalarını sağlayacak bir çare olarak, köylerde kooperatif bakkallar kurmak için harekete geçmiştir.

Cumhuriyet döneminde “kooperatifçilik” adına en önemli fırsatlardan biri belki de, Cumhuriyetimiz’in kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kooperatifçiliğin potansiyelini ve katkısını fark etmiş olmasıdır. ATATÜRK, 1920’den ölümüne kadar sürekli olarak Türkiye’deki kooperatif hareketinin içinde yer almıştır. Gittiği yerlerde yaptığı konuşmalarında, kooperatifçiliğe yer vererek halkın bilinçlenmesine çalışmıştır. Ayrıca ATATÜRK, kooperatifçiliğin koruyucusu, hamisi ve bizzat kendisi kooperatif ortağı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektedir.” özdeyişinde en güzel ifadesini bulan kooperatifleşme olgusu, kalkınmanın ve gelişmenin en önemli unsurlarından biridir.

Günümüzde yeniden kooperatifleşmeye verilen önem artmaya başlamış ve devletimizin sağladığı katkı ve desteklerle bu alanda önemli gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştır.

Bizler de insanlarımıza uygun koşullarda konutlar ve iş yerleri kazandırmayı hedefleyen BATI KOOP olarak, “Hayatın her alanında kooperatifler, kooperatifler, kooperatifler…” diyoruz.

Halil Kurt

BATI KOOP ve EGE KOOP Genel Başkanı